Horari: De Dilluns a Divendres de 8:30 a 14:30 h

Notícies

  • Home
  • Notícies
  • Els Enginyers sense competències com a CSS d'obres del grup A
Els Enginyers sense competències com a CSS d'obres del grup A

Els Enginyers sense competències com a CSS d'obres del grup A

Dues noves sentències neguen la competència dels Enginyers i Enginyers Tècnics per exercir com a Coordinadors de Seguretat i Salut en obres del grup 2.1.a) LOE
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España informa de dos casos del Tribunal Superior de Justícia de Galícia
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha informat als col·legis membres de dues noves sentències de Tribunal Superior de Justícia de Galícia, dictades recentment, en què es nega les competències dels Enginyers i Enginyers Tècnics per a l'exercici de les funcions de coordinador de seguretat i salut en obres corresponents als usos establerts a l'art. 2.1.a) LOE (administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural).
En la primera d’elles, dictada el passat 13 de setembre, el TSJ estima el recurs contenciós administratiu presentat pel COAATIE de La Corunya com a conseqüència d'un anunci de licitació i plec de clàusules administratives particulars d'un contracte de servei per a realitzar la direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut d'un nou centre de salut, en el qual s'especificava que la titulació acadèmica i professional requerida per a la coordinació de seguretat i salut era arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. El Tribunal conclou que “en raó del tipus d'obra en qüestió, els enginyers o enginyers tècnics no són professionals legalment idonis per a l'exercici d'aquests serveis de coordinació de seguretat i salut, i per aquest motiu la demanda ha de ser estimada..."
La segona sentència, dictada en la mateixa data que l’anterior, és molt similar a la primera, sent en aquest cas el recurrent el Consello Galego de Col·legi de l'Arquitectura Tècnica que va impugnar amb èxit el plec del contracte per a la realització del servei de direcció d'execució i coordinació de seguretat en les obres d'ampliació de l'Institut Firal de Vigo (IFEVI), al considerar que els enginyers i enginyers tècnics no són competents per desenvolupar aquest servei en contra del que estableix el plec. Cal destacar que una de les qüestions controvertides és si les obres estaven o no incloses en l'art. 2.1.a) de la LOE. Referent a això, la sentència contempla el següent:
“El lletrat de la Xunta de Galícia argumenta que "en el cas que ens ocupa no estem davant d'una obra que encaixi en algun dels supòsits que preveu l'article 2.1.a) de la LOE, com pretén l'entitat recurrent a partir d'una escarida informació que sobre tal construcció apareix al web de l'IFEVI, ja que l'ampliació d'un pavelló com a centre de congressos i exposicions no es pot considerar com un edifici destinat a un ús administratiu, sanitari, religiós, residencial o cultural, sinó que la seva utilitat o ús és més àmplia que la d'una sol d'aquestes destinacions".
Aquesta argumentació no desvirtua que estiguem davant d’una obra l’ús principal de la qual es pot incloure en al menys dues de les tipologies de l’article 2.1 a) de la LOE (administratiu i cultural), el que és suficient per considerar justificada la subsumpció en el mateix. L'al·lusió a l'amplitud d'usos no permet obviar la correcció de la qualificació de l'obra en aquest grup i, per tant, l'exclusivitat competencial d'arquitectes i arquitectes tècnics per direcció d'obra i direcció d'execució d'obra, ja que no s'ha acreditat la destinació a un ús no contemplat en l'article 2.1 a) de la LOE.
En conseqüència, es justifica la correlativa exclusió dels enginyers i enginyers tècnics per a l'exercici de funcions de coordinació de seguretat i salut, en funció de la naturalesa de l'obra i els seus usos principals, a l'estar previst legalment un repartiment de competències en funció de la naturalesa de l'obra, definida pels seus usos principals, usos que en aquest cas determinen que ens trobem davant d'una obra que pertany al grup de l'article 2.1 a) de la LOE, per a la qual la competència exclusiva del projecte i la direcció d'obra seria dels arquitectes i la de direcció d'execució d'obra dels arquitectes tècnics."
En aquesta segona sentència s’inclouen una sèrie de pronunciaments sobre l’obligació dels licitadors d'estar en possessió del títol superior en prevenció de riscos laborals que no coincideixen amb els arguments esgrimits pel Consello Galego.


Aquesta pàgina web utilitza cookies per a millorar el seu funcionament. Si continua navegant considerarem que accepta el seu ús.