Horari: De Dilluns a Divendres de 8:30 a 14:30 h

Notícies

Noves modificacions del CTE

Noves modificacions del CTE

El passat 20 de desembre es va aprovar el Reial Decret 732/2019 pel qual s’aprova la modificació del CTE i va ser publicat al BOE el 27/12/2019.
El Reial Decret es fruit de l’adaptació de la normativa estatal a la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis. S’han introduït, doncs, modificacions importants al Document bàsic DB-HE d’Estalvi d’energia, revisant els valors mínims d’eficiència energètica que han de complir els edificis i actualitzant la definició de consum d’energia casi nul.
El Reial Decret, també transposa parcialment la Directiva 2013/59/EURATOM, pel que s’estableixen les normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants, introduint una nova exigència bàsica de salubritat HS 6, de protecció en front el gas radó.
Per acabar el Reial Decret, ha realitzat algunes modificacions al Document bàsic DB SI, seguretat en cas d’incendi, per limitar adequadament el risc de propagació d’incendi per l’exterior de l’edifici i s’ha inclòs una actualització de les referencies normatives dels Documents bàsics del CTE.
Per més informació visiteu WEB CTE .


Aquesta pàgina web utilitza cookies per a millorar el seu funcionament. Si continua navegant considerarem que accepta el seu ús.